Offentliga miljöer

Vi kan utföra allt träarbete som hänför sig till ytor och inredning i offentliga miljöer och lokaler, så som krävande snickeri- och timmerarbeten enligt beställning. Vi är en utav försäkringsbolagen auktoriserad reparatör, vare sig objektet är på hav eller på land.

Innovativitet och erfarenhet möjliggör individualiserade lösningar till även de mest krävande offentliga miljöer.