Båt- och skeppinredning

Båtdelar

Båtdelar

Båtdelar

00

Båtdelar.

Bogseringsbåt

Bogseringsbåt

Bogseringsbåt

00

Under flera års tid har inredningen, allt från hyttar till badrum och brygga, blivit förnyad under tiden lotsbåtarna varit i bruk.

Takskivor

Takskivor

Takskivor

00

För in dina gamla till oss så gör vi nya åt er.