Frimurarloge

Kravet på denna frimurarloges inredning var att den skulle hålla i 100 år.

468 ad