Bogseringsbåt

Under flera års tid har inredningen, allt från hyttar till badrum och brygga, blivit förnyad under tiden lotsbåtarna varit i bruk.

468 ad